top of page
LogD Milk Run Kullanım Klavuzu.jpg

LOGD özelinde iş incelemesi ;
Markaya bir pazarlama ajansı ne katabilir ki?

Müşteri Hedefi:

LogD markası, lojistikteki önemli bir açığın, israfın, ve doğayı yok eden alışılagelmiş yöntemlerin önüne geçecek Milk Run Yönetim Sistemi’ni Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdi. Bu yeni sistemi anlatması için ise çok kapsamlı bir pazarlama stratejisiyle hareket etmesi gerekiyordu.
 

Ajans Be Nice’ın Stratejik Yaklaşımı:

Adım 1: Müşteri İhtiyaçlarının Analizi

Fikirlerini sisteme, sistemi operasyona, operasyonu da markalara entegre etmesi için gereken süreçte herkes için çok yeni olan bir kavramı yani Milk Run Sistemi’ni paydaşlarına, iş ortaklarına çok iyi anlatmalıydı. Markanın yeni iş birliktelikleri, Türkiye’nin ve dünyanın en iyi markaları ile lojistik tedarik süreçlerinde anlaşmalar yapması ve potansiyel müşteriler nezdinde LogD marka algısını oluşturmak ve yükseltmek için kapsamlı bir çalışma yapılması ise Ajans Be Nice olarak tüm adımları stratejik olarak atmamız açısından önemliydi.

LogD Amblem Design_edited.jpg
Adım 2: Marka Kimliği Yeniden Tasarımı

LogD, bu marka oluşumu yolculuğuna büyük bir yenilenmeyle yeni bir logoyla başladı ve bu yeni logo ile LogD’nin DNA’sını oluşturan lojistik ve sürdürülebilirliği doğru renk dili ve tasarım ile yeniden anlamlandırdık.

Logo Tasarımı

LogD açılımı, Logistics Design, lojistiğin yeniden dizayn edilmesi anlamına geliyor. Marka ismine göre sürdürülebilirlik ve yenilik “Log” sözcüğünün karşısında kendini ilk bakışta ifade edebilmeliydi. Sonsuzluğun simgesi evrensel bir dile sahip olmakla birlikte, ‘o’ ve ‘g’ harflerinin birleşimi ilk bakışta sonsuzluğu gösterebilirdi

 

Sonsuzluk kendi içinde müthiş bir dinamizm, varoluş şekli barındırıyor, aynı zamanda döngüsellik” kavramı, sadece geri dönüşümden ibaret değil, bir “ileri” dönüşüm fikrini de destekliyor. Böylece döngüsellik ve sürdürülebilirlik temalarını birbirinden ayırmadan logoya rahatlıkla oturtabildik ve marka kimliğinin ilk aşamasını görsel kimlik hizmeti ile genişletebildik.

Renk Kullanımı

Yeşil ve lacivert renklerin kullanımı ile kurumun misyonunu, çevreci ve sürdürülebilir yaklaşımını logoya entegre ettik.

Yeşil: Kendini sürekli yenileyen ve dinamik bir algı yaratmasıyla birlikte, tabiat ananın rengidir. Çevre ve doğa dostu, sürdürülebilirlik ve ekoloji temasını yansıtır.


Lacivert: Mavinin koyu bir tonu olarak, havada, suda, her yerde karşımıza çıkmakta aynı zamanda meditatif ve dinlendirici bir etki yaratmaktadır. Lacivertin logodaki kullanımı, güvenilir ve kurumsal bir imajı simgelemektedir.

Yaklaşım

“Logistics” sözcüğünden türetilmiş “Log”, içinde ingilizce ‘go’ kelimesi ile bilindik bir eylem sözcüğünü barındırıyordu; D harfinin tasarım sürecinde ok işareti ile “her zaman ileri” mesajını pekiştirerek mesajı fark edilir kıldık.
 
Çevreci ve sürdürülebilir kalkınmayı DNA’sında barındıran LogD için D harfinin yapısını oluşturan bir yaprak hayal ettik. Yaprak en geniş anlamıyla doğayı ve çevreyi temsil ettiği gibi, Milk Run Yönetim Sistemi’nde kullanılan her geri dönüşümlü kutu için ağaç bağışlanması, hayalimizi gerçeğe dönüştürme fikrini desteklemiş oldu. Bu sözcüğün içinde önemli bir şey daha saklı duruyordu. “Vision”.

Vizyon; ileri görüş, idea, tüm dünyada dürbün, gözlük ya da tiyatro gözlüğü ile ifade edilir. Tipografiyi değiştirip stilize ettiğimizde bunu da yakalamış olduk.

34.jpg
logo.jpg
Yaptığımız bu logotype yedi önemli kavramı yakalamış durumda;
  • Sonsuzluk-Sürdürülebilirlik

  • Döngüsellik

  • Gitmek/Götürmek

  • İleri

  • Çevre/Doğa Dostu

  • Vizyon/İdea

33.jpg
37.jpg
35.jpg
38.jpg

Doğayı ve çevreyi koruyan sürdürülebilir bir çalışma modelidir.

 

LogD, Milk Run Yönetim Sistemi’ne entegre olarak perakende operasyon süreçlerinde, yeşil lojistik ile ürünleri teslim alma, teslim etme ve ürünlerin taşınma esnasında oluşacak hasarlara karşı korunması ve güvenliğinin sağlanmasını hedeflemektedir.

 

LogD, Milk Run Yönetim Sistemi’nde doğayı, çevreyi ve sürdürülebilirliği ön planda tutarak yaşanabilir bir dünya için çalışmayı ilke edinir.

41.jpg
AJANS BE NİCE WEB BANNER (2).jpg
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİDEOSU

Markanın değerlerinden ve Türkiye’de ilk olma özelliğinden ilham alarak, benzersiz özelliklerini çok yönlü bir şekilde görsel olarak iletmek için imza niteliğinde bir video çalışması gerçekleştirdik. Bu video markanın en önem verdiği konu olan sürdürülebilirlik kavramı ve iklim felaketi hakkında hem genel bağlamında hem lojistik süreçlerindeki davranışların değişmesine yönelik anlamlı bir mesajı taşıdı. Video sayesinde çeşitli unsurları yaratıcı bir şekilde birbirine bağlayarak sektörde çok yeni olan bu Milk Run Yönetim Sistemi mesajını aktarmayı, dahası seyredenlere o mesajı geçirmeyi başardık.

SOSYAL MEDYA 
STRATEJİSİ
bottom of page