top of page

Sürdürülebilir Markalarla Çalışıyoruz

Be Nice olarak biz de tam kapsamlı sürdürülebilir bir marka olmak için çalışıyoruz

01

İş dünyasının iyilik için bir güç olabileceğine inanıyoruz.

İnandığımız şeyleri savunacak kadar cesuruz..

Dünyaya

iyi gelecek  adımar atıyoruz

Sürdürülebilirlik artık kurumlar için bir seçenek değil, bir zorunluluk. Dünya sürekli bir değişim halinde. Bu değişime katılım sağlamayan, dünyaya iyi gelecek adımları atmayan markalar geride kalacak. Günümüzün sürdürülebilir odaklı çağında markanızın çevresel kimliğini oluşturmak, geliştirmek oldukça önemli. Ancak bunların başarılı olması için planlamaya, uygulamaya ve hesap verebilirliğe ihtiyaç var. 

Be Nice olarak, Sürdürülebilirliğe modern ve yeni bir yaklaşım getiriyoruz; gelin birlikte dünya ve sizin için amaç odaklı, karlı bir gelecek yaratalım.

Uzaktan Çalışma

Karbon emisyonlarını telafi etmek için sadece sınırlı önlemler yeterli değil; azaltıcı bir yaklaşım da benimsemek gerekiyor.

Çevresel etkimizi minimize etmek için özel uzaktan çalışma modeli ile ilerliyoruz.. İşe gitme ve gelme gibi faaliyetleri ortadan kaldırarak verimsiz zamanı, maliyet ve karbon ayak izimizi azaltıyoruz. Aynı zamanda işlerinde profesyonel çalışanlarımızla zamandan ve mekandan bağımsız kaliteli işler üretebiliyoruz.

Diğer iş yolculuklarını da minimumda tutuyoruz. Daha çok zoom, daha az yüz yüze görüşmelerle ilerliyoruz. 

Adil Koşullar

Sürdürülebilirlik sadece çevre ile ilgili değil. İnsanları da içine alan bir konudur.

İnsanlar, istekli olduklarında daha iyi ve tutarlı işler ortaya koyarlar. Bu nedenle iş süreçlerimizde sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemekteyiz.

Kuruluşumuzdan bugüne, Be Nice olarak, çalışanların iş saatlerini ve günlerini kendi belirleyebildikleri bir sistemle ilerliyoruz. Her bireyin işi tamamlama süresi farklıdır. Çalışanın kendini rahat hissettiği saatlerde, işin verimliliği ve kalitesi artar. Bu sebeple, projeleri ve teslim sürelerini çalışanlarımıza ilettikten sonra, onları özgür bırakmaktayız. Çalıştığımız şirketlere hafta içi beş gün boyunca tam hizmet sunmaya devam ediyoruz.

İlgili Ortaklıklar 

Çalıştığımız firmalarla uzun vadede çalışıyoruz ve onlar yalnızca sürdürülebilir şirketler veya daha sürdürülebilir yollara samimi bir geçiş yapmaya istekli işletmeler.

Motivasyonumuzu ve kararlılığımızı beslemek için bu ortak değerlere güveniyoruz.

Daha çok büyümek için bu prensipten taviz verme fikrine sıcak bakmıyoruz.

Daha iyi bir gelecek sizinle başlar.
Marka olma yolculuğunuza giden yolda ilk adımı bugün bize merhaba diyerek başlatın!

bottom of page