top of page

Yazı Tipleri Çevre Dostu Olabilir mi?

Yeşil grafik tasarım alanlarında, çevre dostu veya yeşil yazı tiplerinin seçilmesi konusu, sürdürülebilir ajansların dikkate aldığı konulardan biri. Bu konunun arkasındaki mantık, tasarımlarda daha az mürekkep gerektiren bir yazı tipinin seçilmesinin, projedeki mürekkep israfında kayda değer bir oranda azaya yol açacağı ve dolayısıyla projenin olumlu bir çevresel etkiye sahip olacağı.


Ancak, bu iddianın gerçekten doğru olup olmadığını sorgulamak önemli
Yazı Tiplerinin Çevresel Etkisi


Yazı tipi seçiminin çevreye zarar verip vermediğini anlamak için mürekkep kullanımının baskı tasarımında nasıl etkili olduğunu anlamak gerekiyor.  Yazı tiplerinin çevresel etkisinin ana kaynağı, kullanılan mürekkebin petrol bazlı bir ürün olması; ve üretiminde, rafinasyon ve nakliye gibi süreçlerde önemli miktarda enerji ve su tüketimi gerektirmesi. Ayrıca, mürekkep üretimi sırasında havaya ve suya çeşitli kirleticilerin salınmasıdır. Yazı tipinin mürekkep kullanımını etkileyen faktörler arasında kalınlık, karakterlerin boşlukları ve genel tasarım yer alır. Ancak, bir yazı tipinin "daha az mürekkep" kullanması genellikle daha ince ya da daha açık bir tasarıma sahip olmasına bağlıdır. Bu durumda, belki de yazı tipi daha büyük puntolarla kullanıldığında ve yoğun metinlerde tercih edildiğinde, tasarruf edilen mürekkep miktarı görece azalabilir.


Öte yandan, "çevre dostu" yazı tiplerinin genellikle ekolojik düşünceyi temsil etmek amacıyla seçildiği bir gerçek. Ancak, bir yazı tipinin etkisi, tasarım süreçleri ve kullanımı sırasında kullanılan diğer faktörlerle birlikte düşünülmelidir.


Yazı tipinin çevresel etkisini etkileyen faktörler şunlardır:

  • Yazı tipinin karakter boyutu: Daha büyük karakterler daha fazla mürekkep gerektirir.

  • Yazı tipinin boşluk oranı: Daha az boşluk içeren yazı tipleri daha fazla mürekkep gerektirir.

  • Yazı tipinin kalınlığı: Daha kalın karakterler daha fazla mürekkep gerektirir.


Yeşil Yazı Tipleri


Yeşil yazı tipleri, daha az mürekkep kullanan yazı tipleridir. Bu yazı tipleri, daha küçük karakter boyutları, daha fazla boşluk oranı ve daha ince karakterler gibi tasarım özelliklerini kullanarak mürekkep kullanımını azaltır.


Yeşil yazı tipleri, genellikle çevre dostu tasarımları destekleyen kuruluşlar tarafından kullanılır. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA), web sitelerinde ve broşürlerinde yeşil yazı tipleri kullanmaktadır.


Yazı Tipinin Hedef Kitleye Etkisi


Yazı tipi seçimi, projedeki mürekkep kullanımını ve dolayısıyla çevresel etkiyi önemli ölçüde etkileyebilir. Ancak, yazı tipi seçiminde sadece çevresel faktörleri göz önünde bulundurmak yeterli değildir. Okunabilirlik, erişilebilirlik ve markalaşma gibi diğer faktörler de dikkate alınmalıdır.


Okunabilirlik

Yazı tipi seçimi yaparken, öncelikle okunabilirliği göz önünde bulundurmak gerekir. Yazı tipi çok küçük veya çok kalınsa, okunması zor olabilir. Bu, özellikle görme engelli veya az gören kişiler için sorun teşkil edebilir.


Erişilebilirlik

Yazı tipi seçimi yaparken, erişilebilirliği de göz önünde bulundurmak gerekir. Yazı tipi, farklı dillerde okunabilir ve anlaşılabilir olmalıdır. Ayrıca, farklı yaş grupları ve engellilik durumları için uygun olmalıdır.


Markalaşma

Yazı tipi seçimi yaparken, markalaşmayı da göz önünde bulundurmak gerekir. Yazı tipi, markanın kimliğini ve değerlerini yansıtmalıdır.


Mürekkep Tercihinde Bitki Bazlı Mürekkepler


Bitki ve sebze bazlı mürekkepler çevre için daha sürdürülebilir alternatifler olarak değerlendirilebilir. Bunun nedenleri;


  • Bitki ve sebze bazlı mürekkepler, petrol bazlı mürekkeplere göre daha yenilenebilir kaynaklardan yapılır. Daha az olumsuz çevresel etkiye sahiptirler. Soya, ayçiçeği, kanola, keten, mısır bazlı mürekkepler ve doğal pigmentler bu mürekkeplere örnek olarak gösterilebilir.

  • Daha az VOC içerir. VOC'ler, uçucu organik bileşikler, hava kirliliğine neden olan tehlikeli kimyasallardır. Bitki ve sebze bazlı mürekkepler, geleneksel petrol bazlı mürekkeplere göre daha az VOC içerir. Bu, daha sağlıklı bir çalışma ortamı ve daha temiz bir çevre sağlar.

Ancak, bitki bazlı mürekkeplerin üretimindeki farklılıklar sebebiyle doğru üreticilerle ilerlemek de oldukça önemlidir. Ayrıca, mürekkep miktarının genellikle bir projedeki malzemenin küçük bir yüzdesini oluşturduğu ve çevresel etki üzerindeki diğer faktörlerin de göz önüne alınması gerektiği unutulmamalıdır.


Örneğin, mürekkep tasarrufu sağlayacak yazı karakterinden önce, ilgili projede kullanılacak malzemelerin çevre dostu seçimi ve projenin genel ölçeğinin çevreye duyarlı adımlardan oluşması daha önceliklidir. Yazıların yer alacağı ürünlerde geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı, üretim sırasında harcanacak karbon ve su ayak izlerinin azaltılmasına yönelik stratejilerin uygulanması, çevresel olumsuz etkiyi daha yüksek oranda azaltacaktır.


Nereden çıktı bu Çevre Dostu Font? Gençlerden Hükümete: Yazı Tipinizi Değiştirin, Milyonları Kurtarın Çağrısı


2014 yılında, 14 yaşındaki bir Amerikalı genç, hükümetin yeşil yazı tipleri kullanması çağrısında bulunan bir mektup yazdı. Mektupta, hükümetin yeşil yazı tiplerini kullanmasının, yılda milyonlarca dolar tasarruf sağlayabileceğini ve karbon emisyonlarını azaltabileceğini savundu.


Genç, mektubunda, hükümetin kullandığı yazı tiplerinin, özellikle de büyük ve kalın yazı tiplerinin, çok fazla mürekkep kullandığını belirtti. Bu yazı tiplerinin kullanılmasının, yılda milyonlarca dolarlık mürekkep maliyetine ve milyonlarca ağacın kesilmesine yol açtığını savundu.


Hükümetin yeşil yazı tiplerine geçmesinin, sadece çevresel faydalar sağlamayacağını, aynı zamanda tasarruf da sağlayacağını belirtti. Yeşil yazı tiplerinin, daha az mürekkep kullanması nedeniyle, baskı maliyetlerini düşüreceğini iletti.


Son Yazılar

Hepsini Gör

1 comentário

Avaliado com 0 de 5 estrelas.
Ainda sem avaliações

Adicione uma avaliação
Convidado:
31 de jan.
Avaliado com 5 de 5 estrelas.

yazı tiplerinin boyutundan sürdürülebilir olmak nereden akla gelirdi..ne enteresan bir bakış açısı tebrik ediyorum sizi

Curtir
bottom of page