top of page

Rejeneratif Finans Nedir?

Rejeneratif Finans, geleneksel finansın sadece kâr elde etmeye odaklanan yaklaşımının ötesine geçen finansal uygulamaları sosyal sorumluluk, sürdürülebilirlik ve yenilenme ile bütünleştiren bir finans modeli.


Temel amacı, sadece ekonomik kâr elde etmek değil, aynı zamanda çevresel ve toplumsal fayda sağlamak için finansal kaynakları kullanmak. Yani Rejeneratif Finans (ReFi), hem finans dünyasını hem de dünyayı daha sürdürülebilir bir hale getirmeyi amaçlayan bir yaklaşım.


Sürdürülebilir olmayan şekilde kaynak çıkarmak, adaletsiz bir şekilde kar dağıtmak ve yaşayan ekosistemlerin değerini göz ardı etmek yerine, sistemin yaşayan tüm katılımcılarına fayda sağlar.

ReFi'nin genel hedefi "yenilenebilir bir ekonominin" büyümesini desteklemektir. Yenileyici ekonomi olarak bilinen bir ekonomik sistem, sosyal refahı, ekonomik refahı, kaynak sürdürülebilirliğini, restorasyonu ve yenilenmeyi vurgular.


Nereden Çıktı Bu ReFi?


Aslında terimin tek bir yaratıcısı yok. Tarih 1993’leri gösterirken, Yazar, iş adamı ve çevreci Paul Hawken, “Ticaretin Ekolojisi/ The Ecology of Commerce” adlı kitabında, kaynakları tüketmek yerine doğanın yenileyici döngülerini taklit eden sürdürülebilir bir ekonomi yaratma fikrini araştırır.


2015 yılında ekonomist John Fullerton, gelişen bir gezegende ortak refah sağlayan yeni bir ekonomik sistemi destekleyebilecek sekiz ilkeyi açıklayan bir makale yayınlar. Bu makalede Yenileyici Kapitalizm terimini ilk kez paylaşarak bu yeni kelimeyi şöyle ifade eder:


"Kozmosun gerçek dünyada istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir sistemler inşa etmek için kullandığı evrensel kalıplar ve ilkeler, ekonomik sistem tasarımı için bir model olarak kullanılabilir ve kullanılmalıdır."


Yenileyici Ekonominin Bu Sekiz İlkesi sistemik sağlığın temelini oluşturur ve toplu olarak yenileyici bir medeniyetin planını temsil eder:


Burada temel araçlarından biri parayı , ortak bir gezegende yaşayan bütünsel bir insan olmanın gerçekte ne anlama geldiğine dair yeni bir hikaye yazacak şekilde yeniden tasarlamaktır .


Rejeneratif Finans/ Regenerative Finance (ReFi) ile

Merkezi Olmayan Finans/ Decentralized Finance (DeFi)

Arasındaki Fark Nedir?

Rejeneratif finans (ReFi), Finansal kaynakları sürdürülebilir, artan sermayeyi dünya üzerinde olumlu bir finansal etki yaratacak projeler için kullanılır. Merkezi olmayan finans (DeFi) ise, faiz kazanma, borç alma, nakit depolama ve sigorta satın alma gibi temel finansal işlemleri mümkün kılan merkezi olmayan geniş bir terimdir.

Rejeneratif Finans Neden Önemlidir?

Yenileyici finans doğru bir şekilde uygulanır ve geniş çapta benimsenirse, dünya kaynakları, ağaçlar gibi kamu mallarını tükenene kadar kullanmak yerine, kamu mallarının yeterli şekilde finanse edilmesini deneyimleyebilir. ReFi, ağaç dikmek gibi dünya için olumlu sonuç yaratma sistemi içerisinde hizmetlerini şekillendirenleri ödüllendirerek kamu mallarının finansmanına yönelik teşvikler verir.

Yenileyici Finans Nasıl Çalışır?

ReFi, etki yatırımı için fırsatlar bulmayı ve sürdürülebilir tarımı, yenilenebilir enerjiyi, ekolojik restorasyonu ve toplum refahını destekleyen girişimlere fon tahsis etmeyi gerektirir. Yenileyici finans aynı zamanda uzun vadeli düşünmeye, döngüsel ekonomi ilkelerine (örneğin, atığı azaltan ve geri dönüşümü teşvik eden girişimlerin desteklenmesi) ve toplumun güçlendirilmesine odaklanmaktadır.

Dahası yenileyici finans, insanların sosyal açıdan bilinçli finansal kararlar almasına ve finansal çıkarları genel sürdürülebilirlik hedefleriyle aynı hizaya getirerek çevresel ve sosyal faydaları teşvik etmesine olanak tanır.


Rejeneratif finansın ana prensiplerini anlamak için aşağıdaki konulara odaklanabiliriz:


1. Sürdürülebilirlik: Rejeneratif finans, projeleri ve yatırımları seçerken çevresel etkileri göz önünde bulundurur. Bu, doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde kullanılmasını ve gelecek nesillere miras bırakılmasını hedefler. Çevre dostu teknolojiler, sürdürülebilir tarım ve yenilenebilir enerji projelerine fon sağlanmasını gerektirebilir.

2. Toplumsal Eşitlik: Rejeneratif finans, finansal işlemlerde toplumsal eşitliği teşvik eder. Yatırımlar, yerel topluluklara ve düşük gelirli gruplara fayda sağlama potansiyeli olan projelere yönlendirilir. sosyoekonomik eşitsizlikleri azaltmayı ve topluluk refahını artırmayı amaçlar. İmkansız kesimleri güçlendiren, onlara eğitim, sağlık hizmetleri, uygun fiyatlı barınma ve istihdam yaratma olanağı tanıyan girişimlere yatırım yapar.

3. Bütüncül Yaklaşım: Sadece finansal getiriye odaklanmak yerine, rejeneratif finans projeleri birden fazla fayda sağlamayı amaçlar. Bu, hem çevresel hem de toplumsal açıdan olumlu sonuçlar doğurabilir. ekonomik, sosyal ve çevresel konuların karşılıklı bağımlılığını dikkate alarak finansal sistemlere kapsamlı bir yaklaşım benimser. Finansal seçimlerin kısa vadeli kazanç ve kayıpların ötesine geçen etkileri olduğunu kabul eder.


4. Yenilenebilir Kaynaklar: Rejeneratif finans, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir tarım ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapmayı teşvik eder. Bu, fosil yakıtlar gibi sınırlı kaynaklara dayalı olan geleneksel endüstrilerin yerine daha sürdürülebilir seçenekleri destekler.

5. Uzun Vadeli Düşünce: Kısa vadeli kararlar yerine uzun vadeli sürdürülebilirlik ve fayda hedeflerine odaklanır. Bu, gelecekte daha istikrarlı bir ekonomi ve toplum oluşturmaya yardımcı olabilir.


6. Hesap verebilirlik ve şeffaflık ReFi, iş ilişkilerinde dürüstlüğü ve açıklığı teşvik eder. Şirketlerin sürdürülebilir uygulamalarını raporlamaları bekleniyor ve yatırımcılar, yatırımlarının sosyal ve çevresel etkileri hakkında düşünmeye davet ediliyor.


Sonuç olarak, rejeneratif finans, geleneksel finansın sadece kâr hedefleyen modeline alternatif bir yaklaşım sunar. Bu model, ekonomik, çevresel ve toplumsal faydaları bir araya getirerek daha sürdürülebilir bir geleceğin temellerini atmaya çalışır. Bu konsept, finansın gücünü daha büyük bir amaç için kullanma fikrini yansıtır ve dünyamızın daha iyi bir yer olmasına katkı sağlayabilir.Son Yazılar

Hepsini Gör

1 Comment

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Guest
Jan 20

Mukemmel bir yazi olmus

Like
bottom of page